Spanish sage

About

Salvia lavandulifolia Vahl.

FDS